Pudasjärven kaupunki

Yhteystiedot
PL 10
93101 Pudasjärvi
Puhelin
Fax
Kotisivut www.pudasjarvi.fi
Yleiskuvaus
Asukasluku: 8924
Pinta-ala: 5867 km²
Perustamisvuosi: 1865

Pudasjärven kaupunki sijaitsee Oulun läänissä, Pohjois-Pohjanmaan maakunnan koillisosassa Iijoen keskijuoksulla. Pudasjärvi on Suomen laajin kaupunki.

Suomen laajimman kaupungin luonto on moni-ilmeinen. Etelä- ja länsiosa on alavaa suomaata, jota halkovat metsäiset saarekkeet. Suot ovat enimmäkseen aukeita, veteliä ja vaikeakulkuisia lettosoita, joilla on runsaasti pieniä, syvärantaisia lampia. Purojen varsilla levittäytyvät rehevät varjoisat korpisuot.

Pudasjärven alue on yksi Suomen soisimmista seuduista. Yli puolet kaupungin pinta-alasta onkin suota. Soita on ojitettu metsänkasvuun ja viljelyyn sekä viimeaikoina turvetuotantoon.

Hienoimmillaan Pohjois-Pohjanmaan suoluonto esittäytyy Pudasjärven ja Utajärven rajoilla leviävällä Olvas-, Oravi-, Näätä- ja Sammakkosuon valtaisalla suolakeudella.

KIINNOSTAVAA

• Syötteen kansallispuisto
• Jaurakkavaara
• Hirvisuo
Ilmoita muuttuneista tiedoista