Rajavyöhyke-info

Turisti-Info rajavyöhyke info


Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi on Suomen itärajalla rajavyöhyke. Sen leveys on maalla enintään kolme ja merellä enintään neljä kilometriä. Rajavyöhykkeen takaraja on merkitty maastoon keltaisilla tauluilla, puihin maalatuilla keltaisilla renkailla tai puihin kiinnitetyillä muovinauhoilla. Vesistöissä merkkeinä käytetään keltaisia poijuja, viittoja ja tauluja.
 

Rajavyöhykkeellä tarvittavat luvat

Yli 15-vuotias henkilö tarvitsee rajavyöhykeluvan, jonka voi anoa kyseisen alueen vartioston esikunnasta, rajavartioalueen johtopaikalta tai rajavartioasemalta. Luvan myöntää vartioston komentaja. Hyväksyttäviä perusteita ovat esimerkiksi omistusoikeus rajavyöhykkeellä sijaitsevaan kiinteistöön, työskentely rajavyöhykkeellä tai vierailu siellä asuvan luona.

Rajavyöhykelupa myönnetään määräajaksi, mutta vyöhykkeellä vakituisesti asuvalle se voidaan antaa toistaiseksi. Lupa on pidettävä mukana aina rajavyöhykkeellä liikuttaessa ja se on esitettävä pyydettäessä rajavartio- tai poliisiviranomaisille.

Ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden sekä räjähdysaineiden hallussapitoon ja käyttöön rajavyöhykkeellä vaaditaan erityislupa.