Jokamiehenoikeudet

Turisti-Info jokamiehenoikeudet


Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen kansalaisen oikeuksia käyttää luontoa riippumatta siitä, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Luonnon käyttämiseen jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa ei siis tarvita maanomistajan lupaa eikä jokamiehenoikeuksien käyttämisestä tarvitse maksaa mitään.

Jokamiehenoikeuksiin sisältyy aina vaatimus niiden harmittomuudesta: oikeutta ei saa käyttää haittaa tai häiriötä tuottavalla tavalla!
 

Lyhyesti jokamiehenoikeuksista:
 

SAAT:

 • Liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnossa muualla kuin pihamaalla sekä muilla kuin sellaisilla pelloilla, niityillä tai istutuksilla, jotka voivat kulkemisesta vahingoittua.
 • Oleskella tilapäisesti - esimerkiksi telttailla riittävän etäällä asumuksesta - siellä, missä liikkuminenkin on sallittua.
 • Poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia.
 • Onkia ja pilkkiä.
 • Kulkea, uida ja peseytyä vesistössä sekä kulkea jäällä.

 

ET SAA:

 • Aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille.
 • Häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia.
 • Häiritä poroja tai riistaeläimiä.
 • Kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta, varpuja, sammalta tms. toisen maalta.
 • Tehdä avotulta ilman pakottavaa tarvetta toisen maalle ilman asianomaisen lupaa.
 • Häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asumuksia tai meluamalla.
 • Roskata ympäristöä.
 • Ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan lupaa.
 • Kalastaa ja metsästää ilman asianmukaisia lupia.
 • Pitää koiraa irti ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa.

Lähde: Ympäristöministeriö