Viiankiaapa

Sodankylä
Viiankiaapa on Sodankylän alueen edustavimpia aapasoita. Sitä luonnehtivat laajat rimpinevat, joilla jänteet saattavat jatkua katkeamattomina jopa kilometrejä. Rimmet ovat leveitä ja paikoin esiintyy myös laajoja avorimpiä. Rämeet reunustavat suota ja myös erityisesti Keski-Lapin aapasoille tyypillisiä koivulettoja esiintyy alueella. Alueella on tavattu 90 lintulajia, joista 21 on uhanalaisia tai silmälläpidettäviä ja 26 kuuluu lintudirektiivin liitteeseen I. Viiankiaavalle valmistui kaksi pitkospuureitistöä oheisrakenteineen vuonna 2003.

Linturetkeilijän kannalta parasta aikaa ovat kevät ja alkukesä, jolloin linnusto on runsaimmillaan ja näkyvimmillään. Raatteen kukinta-aikaan suon peittyy valkoiseen huntuun. Syksyn kuulaus muuttaa suon luonnetta ja retki kirpeässä syysilmassa värikkäällä aavalla on kokemus. Talvella suolle voi tehdä mieleenpainuvan hiihtoretken.

Roskattoman retkeilyn periaatteiden mukaisesti alueella ei ole jätteenkeräystä. Paperin ja pahvin voi polttaa nuotiolla ja maatuvan jätteen laittaa kompostoreina toimiviin huusseihin. Kaikki muu jäte on tuotava itse pois alueelta ja toimitettava asianmukaisesti kierrätykseen tai sekajätekeräykseen.