Vaskijärven luonnonpuisto

Pöytyä

Vaskijärven luonnonpuisto on lounaissuomalaiseksi alueeksi säilynyt harvinaisen erämaisena. Puisto sisältää useita karuja kermikeitaita, jotka ovat melko kuivia ja rämevoittoisia. Soiden keskellä on lukuisia kirveen koskemattomia metsäsaarekkeita järeine kuusikkoineen. Puistoon kuuluu sille nimen antaneen Vaskijärven lisäksi kolme rämerantaista järveä. Luonnonpuistoon voi tutustua ilman erikoislupaakin kahta sen läpi kulkevaa vaellusreittiä käyttäen, jotka ovat osa Kuhankuonon retkeilyreitistöä.