Vartinvaara, Vartin talo ja Vartin järvi

Siikajoki
Osoite / sijainti
Lumijoen ranta
Vartinvaara, Vartin talo ja Vartin järvi sijaitsevat Siikajoen kunnassa Lumijoen rajalla. Nimen alkuna lienee ruotsinkielinen Svart. Vanhoissa 1700-luvun lopun kartoissa alueella sijainnut järvi on merkitty Svartin järveksi. Vartin talo on perustettu alueelle 1800-luvun puolivälissä ja asukkaat olivat Tuohinto-nimisiä. Asumus on syrjässä muusta Siikajokivarren asutuksesta. 1800-luvun lopulla Vartin talon isäntä oli perkannut lapiolla torppansa vierestä virtaavaa Vartinojaa, joka jatkuu Mötteröisen ojana edelleen Karinkantaan ja vihdoin Saviojana Perämereen. Perkauksen jälkeisenä yönä talon väki oli herännyt jyrinään ja virtaavan veden ääniin. Puro oli syöpynyt kankaaseen ja ojan kautta koko Vartin järvi tyhjentyi. Entisen järven paikalla on vielä nykyäänkin kosteampi soinen alue. Kuivatuspuron paikka on parhaiten nähtävissä lähellä Vartin taloa. Ajotien puolella oli aiemmin komea soraharju, joka on kuitenkin ydinosaltaan viety tienrakennusaineeksi 1950- ja 1960-luvuilla. Lännen suuntaan Kivivaarassa on jäljellä komeita jäkäläisiä mäkimaita. Suomen Akatemian tekemässä selvityksessä vuodelta 1981 alue on luokiteltu merkittäväksi geologiseksi harjumuodostumaksi.