Vakaumuksensa puolesta v.1918 kaatuneiden muistomerkki

Tammela

Muistomerkin paljastustilaisuus pidettiin 6.12.1983. Muistomerkki sijaitsee Kirkkoahteentiellä Mustialaan johtavan tien vasemmalla puolella n. 50 metriä tiestä, Auran pirtin kohdalla.