Välimaa-saamelaistalo

Utsjoki

Välimaan saamelaistalo on museoviraston entisöimä kalastajalappalaisten tila. Asumakenttä on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö, jolla on myös perinnemaisema-arvoja. Tyypillistä jokisaamelaistaloutta edustava Välimaan asumakenttä sijaitsee Tenojokilaaksossa Utsjoelta Nuorgamiin vievän tien puolessa välissä. Asuinryhmä sisältää mm. turvekattoisen asuinrakennuksen, navetan, aittoja ja lammaspuuran. Rakennukset ovat pääosin 1800-luvun loppupuolelta. Rakennusten lähimaastossa näkyy niittyjä ja koivikoita rehunhankinnan jälkinä. Sinänsä tavanomainen asumakenttä on kohonnut arvokkaaksi muiden samaa kulttuuria ja aikakautta edustavien rakennusten tuhouduttua purku- tai muutostöissä.