Väinöntalo - Järviseudun museo

Evijärvi
Museoalueella on 19 rakennusta ja yli 15 000 esinettä. Väinöntalo esittelee järviseutulaisen talonpojan elämää, sen arkea ja juhlaa, entisajan kädentaitoja sekä pyynti- ja tapa-kulttuuria.