Tiedetila

Keuruu

Tietokoneista ja tieteestä kiinnostuneen ehdoton käyntipaikka.