Talaskangas

Vieremä
Talaskankaan luonnonsuojelualue on kooltaan n. 3 500 hehtaaria. Alueelle ovat tunnusomaisia toisaalta tiheät kuusivaltaiset sekametsät, joissa on paikoin runsaasti maapuita ja kuolleita pystypuita, ja toisaalta valoisat männiköt, joissa on runsaasti keloja ja ylispuustoa.