Taavetin linnoitus

Luumäki
Pietarin turvaksi 1700-luvun lopulla rakennettuun linnoitusketjuun kuuluva linnoitus kunnan keskustaajamassa Taavetissa. Linnoituksen rakenteita on viime vuosina entisöity.