Sirniön Seppäkylä

Posio

Sirniön Seppäkylä Etelä-Posiolla on sekä maisemaltaan että rakennuskannaltaan yhtenäinen kokonaisuus ja on kautta aikojan ollut kuuluisa taitavista sepistään, jotka ovat valmistaneet kaikki tarve-esineensä itse.

Sirniön kyläseura on aktiivisella toiminnallaan elvyttänyt vanhaa kyläseppäperinnettä ja entisöinyt keskellä kylää sijaitsevan Heikkilän pirtin seppäperinteen keskukseksi, jossa on esillä perinteistä esineistöä.

Heikkilän pirtissä voi myös kahvitella tai ruokailla tilauksesta.