Sarsuinmäen tykkipatterit ja museotykki

Sulkava
Salpalinjaan kuuluva II maailmansodan aikainen puolustusvarustus Partalansaaressa, Auvilan kylässä. Kesällä 1994 sinne saatiin museotykki.