Runtelinharju

Oulu

Runtelinharju oli alkuperäisessä asussaan Perämeren korkein harju, mutta soranotto on osittain tuhonnut sen.