Rotimojoki - murennusjoki melontareitti

Vieremä
Kahden joen muodostama reitti lähtee Vieremän kunnan pohjois-osassa sijaitsevasta Rotimojärvestä ja päätyy 40 km myöhemmin kirkonkylän rantaan. Rotimojärven ja Salahminjärven väliin sijoittuvalla 15 km:n mittaisella Rotimojoella on pudotuskorkeutta peräti 46 m.

Joki sisältää useita vaativia koskia ja sitä suositellaan vain kokeneille laskijoille korkean veden aikana.