Puulan alueen raukit

Hirvensalmi
Rapautuneita, veden ja jään hiomia kivi- tai kalliopilareita. Huomattavimmat alttarikivi ja Jättiläisen saarnastuoli. Kulku ainoastaan vesiteitse.