Pakasaivo

Muonio

Pakasaivon rotkojärvi on mannerjäätikön sulamisvesien puhdistama kallioperän murroslaakso. Runsaan kilometrin mittaisen järven pohjoispää on Suomen suurin hiidenkirnu - lisänimeltään Lapin Helvetti. Pakasaivossa on vettä ainakin 60 metriä, ja ympäröivien pahtaseinien kanssa (50-70 m) kirnun syvyydeksi tulee jopa 130 metriä.

Lapin vesi- ja ympäristöpiirin tutkimusten mukaan Pakasaivo on ilmeisesti nk. meromiktinen järvi, jossa pohja- ja pintavedet eivät koskaan sekoitu keskenään. Meromiktiseltä järveltä puuttuu siis veden syys- ja kevätkierto, ja tällaiset järvet ovat Suomessa todella harvinaisia. Pakasaivossa harppauskerros on 12,5 metrin syvyydellä. Sen alla vesi on hapetonta ja rikkivetypitoisuus kohoaa voimakkaasti. Rikkivetyvedessä säilyvät muuttumattomina kaikki Pakasaivoon vuosituhansien aikana mahdollisesti uponneet veneet ja esineet.

Metsähallitus on rakentanut Pakasaivon rannalle puolikodan matkailijoiden taukopaikaksi. Pysäköintialueen vieressä on suuri hirsikota, johon mahtuu kerralla useita kymmeniä ihmisiä. Pakasaivon tien varressa sijaitseva Valkeajoen leimauskämppä on entisöity muistuttamaan vanhhoista savotta- ajoista.

Pakasaivoon on Äkäslompolosta n. 25 km. Sinne pääsee Hannukaisilta lähtevää tietä pitkin. Myös Muoniosta sinne pääsee.