Orrdalsklint

Saltvik
120 metriä merenpinnan yläpuolelle kohoava Orrdalsklint on Ahvenanmaan korkein huippu.