Niinisalon varuskunta

Kankaanpää
Niinisalon varuskunnan kehittyminen tykistövaruskunnaksi alkoi vuosina 1947-48, jolloin muualta siirretyistä tykistöjoukoista muodostettiin Niinisalon KTR 1. 50-luvulla varuskuntaan siirrettiin Mittauspatteristo, Soittokunta ja Hevoshuoltokoulu sekä 60-luvulla Tykistökoulu ja YK-Koulutuskeskus.