Mynnilän Arboretum

Sysmä
Osoite / sijainti
Mynniläntie 92
Sähköpostiosoite
Puhelin
(03) 717 7151

MYNNILÄN ARBORETUM 10 VUOTTA

Vuonna 1998 perustettu Mynnilän arboretum juhlii 10. toimintavuottaan. Arboretumin noin 120 ha alueelle mahtuu lukuisia koealoja, joilla kasvaa satoja eri puuvartisia kasvilajeja sekä saman lajin eri alkuperiä. Erikoispuiden koealojen osuus on tällä hetkellä yli 20 ha, joista suurin osa on visakoivua. Ulkomaiset erikoispuulajit kasvavat pääasiallisesti pieninä metsiköinä, ja yksittäisiä erikoispuita ja pensaita löytyy lisäksi Salmelan pihapiiristä.

Ensimmäiset istutukset on tehty jo yli 60 vuotta sitten, vaikka suurin osa itse Arboretumin alueesta on syntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kaikkiaan arboretumissa kasvaa pitkälti yli 100 erilaista havu- ja lehtipuuta, joista havupuiden osuus on noin 40%. Puiden lisäksi arboretumissa voi tutustua myös lukuisiin pensaisiin ja perennoihin. Kaikkiaan alueelta löytyy lähes 800 erilaista kasvilajia.

Mynnilän Arboretum tekee yhdessä Metsäntutkimuslaitoksen kanssa arvokasta koetoimintaa mm. visautuvien puiden kasvatuksen osalta. Lisäksi kasvatuskokeita tehdään douglaskuusen eri alkuperillä sekä metsäkuusella ja männyllä. Metsiä hoidetaan talousmetsänhoidollisin menetelmin, ja alueella on mahdollisuus tutustua eri kasvuvaiheessa oleviin metsiköihin.

Arboretum on erikoistunut visautuvien puiden, erityisesti visakoivun eri alkuperien, kasvatukseen. Sopimuksesta on mahdollisuus saada opastusta mm. visakoivun valikoivassa karsinnassa tai visakon perustamisessa.

Arboretum on yksityisessä omistuksessa ja sijaitsee osittain pihapiirissä. Etenkin ruusuihin ja perennoihin sekä visakoivuun tutustujia pyydetään ottamaan yhteyttä ennen vierailua. Opastus sopimuksesta. Koealoille pääsee polkuja pitkin, ja kunkin kohteen alusta löytyy opaskartta sekä pysäköinti mahdollisuus.