Luontokohteet

Akaa
Luontopolku kulkee Nahkialanvuorelta Terisjärven ja Sataman kautta aina Kangassaaren kärkeen asti. Voit kiertää joko vain Nahkialan vuoren tai jatkaa puusillan yli.

Terisjärvi on Hämeen parhaimpia lintujärviä ja maakunnallisestikin arvokkaaksi luokiteltu kohde. Terisjärvellä ja sen ympäristössä pesii noin 60-80 lintulajia. Terisjärven lintutornille on polku ja opasteet Satamasta.

Rätönjärvi, joka valtakunnallisessa lintuvesiensuojeluohjelmassa on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi alueeksi. Rantaniityllä kasvaa uhanalaista rantaorvokkia. Järvellä voi tavata myös mm. ruskosuohaukan, heinätavin ja punajalkaviklon.

Taivallahdella pesii ruskosuohakka ja kyhmyjoutsen. Kasveista alueelta voi löytää paikoin harvinaisia kapeaosmankäämiä ja sahalehteä.

Myös Enonlahdella kannattaa käydä katsomassa lintuja.