Leppävirran silta

Leppävirta

Suuri kaarisilta

Leppävirran silta on edelleen yksi Suomen suurimpia kaarisiltoja. Silta yhdistää Soisalon saaren ja Leppävirran kirkonkylän, ja on pituudeltaan 210 metriä. Vapaa alikulkukorkeus on Saimaan syväväylän kohdalla 26 m. Sillan on suunnitellut professori Herman Hannelius (1885-1970) viimeisenä työnään.

Leppävirran Sillan rakentaminen aloitettiin vuonna 1963. Kaarisillan rakentaminen keskeytyi melkein vuodeksi 1963-1964, kun alikulkukorkeutta jouduttiin nostamaan 22 metristä 25 metriin Kuopioon saakka ulotetun syväväylän takia. Hannelius laati myös muutetun alikulkukorkeuden mukaiset piirustukset.

Valmistuessaan vuonna 1965 silta oli Suomen korkein kaarisilta.  Silta korvasi salmen ylityksessä vanhan kapean puisen kääntösillan. Rakennustyön työpäällikkönä oli insinööri Paavo A. Korhonen Kuopion tie- ja vesirakennuspiiristä. Silta on peruskorjattu v. 2010-2011.

Sillan tarkat mitat:

Sillan kokonaispituus: 209,67 m
Kaarijänteiden jännemitta: 86,67 m
Nuolikorkeus: 25,6 m
Sillan hyödyllinen leveys:  10 m
 

Lähteet:
leppavirta.fi
Siltojemme historia, History of Finnish Bridges (RIL)