Kulonsuonmäen kaivos

Karkkila

Kulonsuonmäen rautamalmiesiintymä löydettiin vuonna 1811. Sen valtasivat hovioikeuden ylimääräinen kanslisti Arvid Henrik Bökman ja Fiskarsin ruukin entinen johtaja Johan Jacob Dreilick. Valtauskirja luettiin julki Pyhäjärven kirkon saarnastuolista keväällä 1817, ja kaivoksen louhintatyöt aloitettiin saman vuoden kesänä. Kolme vuotta myöhemmin Bökman ja Dreilick perustivat Högforsin ruukin, jossa malmista ryhdyttiin jalostamaan raaka- eli takkirautaa.

Malmin louhinnassa käytettiin poltto- ja ruutilouhintaa. Polttolouhinnassa malmisuonen kohdalle kasattiin iso pino puita, jotka sytytettiin palamaan. Kuumentuneelle seinämälle heiteltiin kylmää vettä, jolloin malmi lohkeili isoina lohkareina. Ruutilouhinnassa kallioon tehtiin käsiporan ja lekan avulla reikiä, jotka täytettiin ruudilla ja räjäytettiin.

Kulonsuonmäen kaivoksesta louhittiin vuosina  1817 - 1888 kaikkiaan 25 000 tonnia rautamalmia. Kaivos suljettiin vuonna 1888.