Kortejärven luontotorni ja taukopaikka

Urjala
Osoite / sijainti
Ahojentie, Urjalankylä
Puhelin
040 335 4201
Kortejärvi on laajalti tunnettu ja suosittu lintujen tarkkailukohde. Järveä ympäröivässä maisemassa vuorottelevat rakennetut alueet, niitty- ja peltoalueet sekä metsät. Järvi on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi lintuvedeksi. Linnuston ohella alueella on myös muita merkittäviä arvoja, joihin kannattaa käydä tutustumassa. Alue on arvokas kulttuuriympäristö, jonka tärkeimpiä elementtejä ovat perinnemaisemat ja vanha rakennuskulttuuri.

2000-luvun alussa järven rantaan rakennettiin lintutorni, taukopaikkarakenteita ja informaatiopiste. Rakennelmat totetutti Kortejärvi-hanke, jonka tarkoituksena oli alueella  tapahtuvan retkeilyn kehittäminen ja alueen suojelun edistäminen.

LIsätietoa alueesta ja sen historista osoitteessa http://www.urjala.fi/portal/matkailu/luontomatkailu/kortejarvi/

Kortejärvi sijaitsee noin neljä kilometriä Urjalan kirkonkylän ja valtatie 9:n (Tampere - Turku) länsipuolella. Kortejärvelle kuljetaan Taikayöntieltä (Urjala - Punkalaidun -tie, nro 230), josta on Ahojentietä pitkin kohteeseen viitoitus.

Pysäköintipaikka sijaitsee Ahojentien päässä 1,5 kilometriä Taikayöntieltä. Pysäköintipaikalta kulkee vajaan kahden sadan metrin mittainen polku lintutornille ja opastuskatokselle. Paikalla on myös taukopaikkarakenteita.

Urjalan matkailuinfo
Lisätietoja saat Urjalan kunnan matkailuneuvonnasta puh. 040 335 4201, marja-liisa.mattila@urjala.fi sekä matkailuyrittäjiltä suoraan.