Kirkkopolku

Merijärvi
Kirkkopolku on saanut nimensä Merijärven kirkonrakentajan, kalajokisen Simon Jylkkä-Silvénin kuljettua sitä myöten töihin. Myöhemmin samaa polkua käyttivät kalajokiset ja himankalaiset Amerikkaan menijät. Siitä johtuu, että polkua kutsutaan myös Amerikan poluksi. Sitä on käytetty talvisin aina 1950-luvulle asti mylly- ja sahareissujen reittinä. Nykyisin polku on kotiseutuyhdistyksen aloitteesta merkitty maastoon.