Keskimmäisen lintujärvi

Kuopio
Kuopion Riistavedellä sijaitseva Keskimmäinen on laajahkojen peltoaukeiden ympäröimä rehevä järvi, joka on mukana valtakunnallisessa lintuvesien suojeluohjelmassa. Järvellä pesii useita harvinaisia lintulajeja, ja se on merkittävä muuttolintujen levähdyspaikka.