Keskiaikainen Pyhän Katariinan kirkko

Huittinen

Kirkkovieras kohtaa kirkossamme monien vuosisatojen jälkiä. Perusosa, keski- ja itälaiva, on 1340-luvulta. Kirkkoa on jo 1400-luvun lopulla korotettu ja koristeltu. Merkittävimmät muutokset tapahtuivat 1700-luvulla, jolloin valmistui kirkon vanhimman osan, pienen sakariston, paikalle uusi suuri sakaristo.

Kirkkoa laajennettiin vielä 1800-luvulla siten, että pohjoiseen rakennettiin uusi sakara, sinne sijoitettiin myös kuori alttarilaitteineen. Näin alunperin tyypillisestä suorakaiteen muotoisesta kirkosta tuli ristikirkko. Viimeisin restaurointi valmistui 1959.