Kärnäkosken linnoitusalue

Savitaipale
Aleksander Suvorovin rakennuttama linnoitus 1790-luvulta.