Jämi

Jämijärvi
Jämi on osa Hämeenkankaan harjualuetta. Se on muodostunut n. 9500-9600 vuotta sitten jääkauden sulamisvaiheen aikana.

Tällöin täytti sekä Jämijärven että Kyrösjärven altaat pohjoisesta päin suuri jäätikön kielekevirta ja Pohjanlahden suunnalta lännestä työntyi toinen kieleke. Näiden kahden kielekevirran väliseen laaksoon ohjautuneet runsaat sulamisvedet lajittelivat ja kerrostivat jään mukana kulkeutunutta kiviainesta komeaksi Hämeenkankaan selänteeksi.