Huuhanranta

Ruokolahti

1.5 km pitkä, kaareva Huuhanrannan hiekkaranta on yksi Saimaan pisimpiä, ja täten saanut lempinimen ”Saimaan Riviera”. Huuhanranta on osa Kyläniemen (ks. kohde 26.) reunamuodostumajaksoa, ja sitä luonnehtivat useat eri kehitysvaiheiden muinaisrannat, eli Baltian jääjärven (n. 105-106 m mpy), Etelä-Saimaan jääjärven (n. 91-92 m mpy) sekä Suursaimaan (n. 83 m mpy). Joissain rantakerrostumissa on nähtävissä myös jäätikön sulamisvesien uurtamia muinaisia uomastoja. Rannan tuntumassa on myös nyky-Saimaan rantavalleja ja -palteita. Lisäksi rannan kaakkoispäässä on jäätikön uurteiseksi hioma laaja kiillegneissistä koostuva kallioalue. Rantakallioissa on nähtävissä kahden laaja-alaisen kivilajialueen, kiillegneissin ja tonaliitin rajapinta.

Huuhanrannan paahteisilla ja avoimilla etelärinteillä viihtyy kasvi- ja eläinlajistoa, joka kestää kuivuutta ja suuria lämpötilan vaihteluita. Esimerkiksi hietaneilikka on yksi Huuhanrannan muinaisten rantatörmien kasvilaji. Retkeilijän palvelut löytyvät avoimen rannan länsipäästä.