Hirvisuo

Pudasjärvi

Hirvisuo on linnustollisesti erittäin arvokas alue ja sopii hyvin linturetkikohteeksi. Hirvisuolla on lintutorni, jossa on opastustaulu suolinnustosta. Hirvisuo on Pohjanmaalle tyypillistä avointa aapasuota. Lisäksi alueella tavataan karuja, allikkoisia keidassoita. Suot ovat pääosin puuttomia. Vain laajan avosuoalueen ja metsäsaarekkeiden reunoilta löytyy puustoisia rämeitä.