Hevonlinnan harju ja Hevonlinnan järvi

Koski Tl
Eteläsuomalaista harjumaisemaa. Kunnan pohjoispäässä on kaunis Hevonlinnan harju, jolla sijaitsi vuosituhannen alkupuolella linnavarustus.