Heinäsuvannon luontopolku ja lintutorni

Viitasaari

Heinäsuvannon kansainvälisesti arvokkaaksi lintukosteikoksi luokiteltu alue koostuu
Keski-Suomen ja Pohjois-Savon maakuntien rajalla sijaitsevasta, vuonna 1812 toteutetun
järvenlaskun johdosta umpeenkasvaneesta vetisestä luhtaisesta nevasta. Heinä-Suvannon
pesimälinnusto on hyvin monimuotoinen ja myös järven muutonaikainen merkitys on
huomattava.