Hällämönharju

Vieremä
Laaja, jyrkkämuotoinen luonnonkaunis harju, joka kuuluu Suomen pisimpään, kaakko-luode suuntaiseen harjujonoon.