Erämaatalo Tarkkala

Savukoski
Tarkkalan tila sijaitsee Kuisjoen varrella Savukosken kunnassa. Syrjäisen sijaintinsa vuoksi tilan rakennukset ovat harvoja Savukoskella sodan tuhoilta säästyneitä rakennuksia.

Vuonna 2004 kohdetta alettiin entisöidä Savukosken kunnan, Museoviraston ja Työvoimahallinnon välisenä yhteistyönä. Rakennukset puretaan ja pystytetään uudelleen. Entisöinnissä pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon alkuperäisiä rakenteita ja kunnioittamaan vanhoja rakennustapoja.

Tarkkalan erämaatalon on tarkoitus valmistua vuonna 2006 ja sitä tullaan käyttämään matkailullisiin tarpeisiin.