Baaduksen poroerotusaita

Utsjoki
Pieni kivinen poroerotusaita 1800-luvulta.