Auranjokilaakson kulttuurimaisema

Aura
Aurajokilaakso edustaa vanhaa ja kehittynyttä kulttuuri-Suomea. Se on yksi ympäristöministeriön nimeämästä valtakunnallisesti merkittävästä kansallismaisema-alueesta.