Asemarakennus

Kauniainen
Osoite / sijainti
Gresantie 17
Arkkit. Bruno F. Granholm, 1908. Kansallisromanttinen asemarakennus toimi pitkään nuoren yhdyskunnan kohtaamis- ja kokouspaikkana viime vuosisadan ensimmäisillä vuosikymmenillä.
Viereiseen laaksoon rakennettiin ensimmäiset liiketalot ja pienestä keskuksesta kehittyi paikkakunnan ydin.
Talossa on myös asunto ja takapihalla mm. vanha jääkellari.
Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen kohde.

Kuuluu valtakunnallisesti merkittävien rautatieasema-alueiden suojelusopimuksen piiriin. VR–Yhtymä Oy:n omistuksessa.