Aittosuon-Leppäsuon-Uitusharjun alue

Karstula
Luonnontutkijoiden suosima käyntikohde. Alueella on kangasmaita, aapasoita, pieniä lampia ja puroja. Alueella on linnustollista merkitystä suojelun kannalta. Lisäksi alueella kasvaa Keski-Suomessa uhanalainen punakämmekkä.