Selviytymisopas

28.06.2016 [09:58]

Toiminta ensiaputilanteissa

Monissa tilanteissa maallikon antama ensiapu on ainoa tarvittava ensiapu ja hoito. Vakavissa onnettomuuksissa ja sairauskohtauksissa tarvitaan useimmiten ammattiapua. Maallikon tekemällä tilannearviolla, nopealla avun hälyttämisellä ja oikeilla ensiaputoimenpiteillä on ratkaiseva merkitys ensihoitojärjestelmän käynnistämisessä.

Tajuton tai eloton autettava

Selvitä heti, onko autettava herätettävissä puhuttelemalla ja ravistelemalla. Jos hän ei herää soita heti 112. Avaa hengitystiet ja seuraa, hengittääkö autettava. Jos hengittää, käännä autettava kylkiasentoon ja seuraa hengitystä edelleen. Jos autettava ei hengitä normaalisti, aloita painelu-puhalluselvytys. Painele 30 kertaa, puhalla 2 kertaa. Jatka rytmillä 30 painelua, 2 puhallusta ambulanssin tuloon asti.

Hukuksiin joutunut

Mikäli vedestä pelastettu henkilö on eloton, soita 112 ja aloita elvytys puhaltamalla 5 kertaa. Jatka sitten rytmillä 30 painelua, 2 puhallusta.

Häkämyrkytys

Henkilö tulee saada raittiiseen ilmaan. Oireita ovat päänsärky, huimaus, sekavuus ja tajuttomuus. Jos ilmenee hengitysvaikeuksia, tue henkilö puoli-istuvaan asentoon ja soita 112.

Käärmeenpurema

Oireita ovat purema-alueen turvotus, punoitus ja rakkulat. Pidä raaja liikkumattomana, älä nosta koholle. Ota ensiavuksi kortisonitabletit kyy-pakkauksesta. Hakeudu aina lääkäriin

Myrkytykset

Myrkytystilanteessa, älä okseta, vaan kysy neuvoa Myrkytystietokeskuksesta, avoinna 24 h/ vrk, puh. (09) 471 977. Hätätilanteessa soita 112.

Nyrjähdys tai venähdys

Kohota raaja. Pane vammakohdan päälle kylmäpussi, huomioi, että ei kuitenkaan suoraan iholle. Pidä kylmää riittävän pitkään, vähintään 20 minuuttia. Sido tukisiteellä. Kivun jatkuessa voimakkaana hakeudu lääkäriin.

Murtuma

Jos epäilet murtumaa, tue vammakohta ja vältä liikuttamista, hakeudu lääkäriin. Jos raaja on voimakkaassa virheasennossa tai vamma on avomurtuma, soita 112.

Palovammat

Pieni palovamma: jäähdytä vamma-aluetta viileässä vedessä n. 20 minuuttia. Aseta steriili suojaside. Jos paloalue on kämmentä suurempi tai syvä tai tulehduksen merkkejä ilmenee, hakeudu lääkäriin.

Punkki

Poista punkki punkkipihdeillä tai pinseteillä. Jos iholle muodostuu punoittava rengas, hakeudu lääkäriin. Huolehdi rokotuksesta liikkuessasi alueilla, joilla esiintyy puutiaisaivokuumetta.

Lue lisää selviytymisvinkkejä Matkailijan käsikirjasta