Matkailututkimus 2020: Suomalaisten matkoissa korostuu rentoutuminen, arjen elämykset ja paikallisen kulttuurin säilyttäminen

15.01.2020 [10:03]

Matkamessujen Matkailututkimus 2020 selvitti jälleen suomalaisten matkustamisen syitä ja matkailuun liittyviä mielipiteitä. Matkalta haetaan arjen elämyksiä ja paikallista kulttuuria. Vastuullisuutta mietitään matkapäätöstä tehdessä aiempaa enemmän. Matkamessut on auki yleisölle Helsingissä Messukeskuksessa 17.− 19.1.2020.

Suomalaisia matkalla kiinnostaa vähemmän turistiset kohteet ja katukeittiöt. Lomalta haetaan paikallista kulttuuria ja arjen elämyksiä. Majoituskohteessa toivotaan perusasioiden olevan kunnossa ja henkilökunnan käytettävissä. Paikalliset pikkuputiikit ja aidot yhteisöt kiinnostavat suomalaismatkustajaa. Erityisesti suomalaiset toivovat, että työ- ja lomamatkat pidetään erillään.
 

Vastuullisia matkustuspäätöksiä

Matkailun vastuullisuus puhuttaa, ja se näkyy myös matkailututkimuksen tuloksissa. Edellisvuosien tapaan suurin osa suomalaisista on matkustaessaan suosinut paikallisia palveluntarjoajia, kuten esimerkiksi hotelleja tai ravintoloita. Suuri osa on myös vähentänyt kohteen kuormitusta matkustamalla kiireisimmän sesongin ulkopuolella.

Suomalainen matkailija onkin vastuullinen ja noudattaa paikallisen kulttuurin tapoja sekä ohjeita. Lähes puolelle vastaajista paikallisen kulttuurin säilyttäminen on matkan tärkein vastuullisuuteen liittyvä valintakriteeri. Tärkeänä pidettiin myös tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia (35%) ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä (34%).

Muut vastuullisuuteen liittyvät valintakriteerit jäivät kuitenkin vähemmälle huomiolle, ja muun muassa lentojen hiilidioksidipäästöjä on kompensoinut joka kymmenes vastanneista, kun vastaavasti joka neljäs (24 %) kokee, ettei matkan hiilidioksidipäästöjen kompensointi ole kiinnostava asia. Joka kymmenes  (11 %) vastannut oli sitä mieltä, ettei vastuullisuudella ole merkitystä matkapäätöksiä tehtäessä.

− Matkailussa, sen lähtökohdissa ja vaikutuksissa nähdään paljon hyvää, ja vastaajat pitävätkin matkailun myönteisimpinä vaikutuksina arjesta irtautumista, maailmankuvan avartumista ja uusiin kulttuureihin tutustumista, rentoutumista unohtamatta. Vastaavasti matkailun negatiivisina puolina pidetään ensisijaisesti matkailun päästöjä, saastuttamista ja roskaamista. Matkustuksen vastuullisuuteen panostetaan matkailuyrityksissä koko ajan enemmän. Onhan kestävä kehitys koko matkailuteollisuuden menestymisen edellytys, toteaa Suomen matkailualan liiton (SMAL) toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti.


Suomalaisten matkasuunnitelmat: historia- ja kulttuurimatkoja

Teemamatkat ovat vakiinnuttaneet asemansa suomalaisten matkasuunnitelmissa. Lähes kolmasosa vastanneista on ollut kulttuuri- tai historiamatkalla, ja lähes yhtä moni suunnittelee lähtevänsä kulttuuriin tai historiallisiin kohteisiin keskittyvälle matkalle. Luontomatkalla on ollut jo joka viides vastannut (22 %), ja yli kolmasosa suunnittelee lähtevänsä kotimaassa tai ulkomailla toteutettavalle luontomatkalle. Ruoka- ja viinimatkoilla tai terveysmatkoilla ei vielä ole ollut kovin moni, mutta sitäkin useammat suunnittelevat ruokaan, viiniin ja terveyteen liittyviä matkoja.

−  Suomalaiset ovat ottaneet omakseen jonkin teeman ympärillä tapahtuvan matkailun. Teemamatkoilla käy yhä useampi suomalainen, ja yhä useampien suunnitelmat esimerkiksi liikunnallisesta lomasta, luontomatkasta tai pyhiinvaelluksesta ovat jo toteutuneet. Teemamatkoihin halutaan selvästi panostaa. Tämä näkyy siinä, että teemamatkoja varataan vuosi vuodelta enemmän matkatoimistojen asiantuntijoiden kautta, kertoo Kantarin tutkimuspäällikkö Anne Lahtinen.

 

Lisätietoja ja tutkimustulokset:

Matkamessut, tiedottaja Eva Kiviranta p. 040 775 6609, eva.kiviranta@messukeskus.com

Kantar, tutkimuspäällikkö Anne Lahtinen p. 050 560 3186, anne.lahtinen@kantar.com

Matkamessujen Matkailututkimus 2020. Toteuttaja Kantar. Tutkimuksen kohderyhmä Suomen    18 v.+ väestö Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimukseen vastasi 1061 henkilöä marraskuussa 2019.

Pohjois-Euroopan suurin matkailualan tapahtuma Matkamessut järjestetään seuraavan kerran 16.–19.1.2020 Messukeskuksessa Helsingissä. Kansainvälinen matkailun ostotapahtuma Matka Workshop Day avaa Matkamessut 15.1.2020. Helsingin Caravan-messut järjestetään 17.-19.1.2020. | www.matkamessut.fi | www.facebook.com/matkamessut | @matkatravelfair | #matka2020

 

Lähde: Matkamessut

Artikkeliin liittyvät asiasanat: